The Raid. : 殺したくなるほど誰かを愛した事はありますか?/ Koroshitaku naru hodo dareka wo aishita koto wa arimasu ka? (single)

Sortie : 11 Décembre 2019
Release: December 11th, 2019

Limited edition A / Edition limitée A :

Price / Prix : ¥ 1 800 (+ tax/+ taxes)

-CD-
1. 殺したくなるほど誰かを愛した事はありますか?(Koroshitaku naru hodo dareka wo aishita koto wa arimasu ka?)
2. 嘘つきのしるし (Usotsuki no shirushi)

-DVD-
« Koroshitaku naru hodo dareka wo aishita koto wa arimasu ka? » MV + making of
Clip de « Koroshitaku naru hodo dareka wo aishita koto wa arimasu ka? » + making of

MV   Infos

Limited edition B / Edition limitée B :

Price / Prix : ¥ 1 800 (+ tax/+ taxes)

-CD-
1. 殺したくなるほど誰かを愛した事はありますか?(Koroshitaku naru hodo dareka wo aishita koto wa arimasu ka?)
2. 嘘つきのしるし (Usotsuki no shirushi)

-DVD-
Live video vol.1 – 2019.07.29 at Shinjuku BLAZE
Vidéo live vol.1 – 2019.07.29 au Shinjuku BLAZE

Infos

 

Limited edition C / Edition limitée C :

Price / Prix : ¥ 1 800 (+ tax/+ taxes)

-CD-
1. 殺したくなるほど誰かを愛した事はありますか?(Koroshitaku naru hodo dareka wo aishita koto wa arimasu ka?)
2. 嘘つきのしるし (Usotsuki no shirushi)

-DVD-
Live video vol.2 – 2019.07.29 at Shinjuku BLAZE
Vidéo live vol.2 – 2019.07.29 au Shinjuku BLAZE

Infos

 

Regular edition D / Edition standard D :

Price / Prix : ¥ 1 500 (+ tax/+ taxes)

-CD-
1. 殺したくなるほど誰かを愛した事はありますか?(Koroshitaku naru hodo dareka wo aishita koto wa arimasu ka?)
2. 嘘つきのしるし (Usotsuki no shirushi)
3. キラギラ

Infos

 

 

Regular edition E / Edition standard E :

Price / Prix : ¥ 500 (+ tax/+ taxes)

-CD-
1. 殺したくなるほど誰かを愛した事はありますか?(Koroshitaku naru hodo dareka wo aishita koto wa arimasu ka?)
2. 嘘つきのしるし (Usotsuki no shirushi)

Infos

Partagez et likez

Laisser un commentaire